Section Details


Articles

 
Issue Title
 
Vol 2, No 1 (2004): Volume 2 Paleogeograficzne i środowiskowe uwarunkowania występowania glonów bentonicznych z górnej jury–najniższej kredy: przykłady z Polski Abstract   PDF
Ioan BUCUR, Mariusz HOFFMAN, Bogusław KOŁODZIEJ
 
Vol 3, No 1 (2005): Volume 3 Jurajsko-dolnokredowe sukcesje w Priborzhavskoje (pieniński pas skałkowy, SW Ukraina) i ich paleogeograficzne znaczenie Abstract   PDF
Michał KROBICKI, Bronisław MATYJA, Andrzej WIERZBOWSKI
 
Vol 7, No 1 (2009): Volume 7 The Oxfordian ammonite genus Passendorferia Brochwicz-Lewiński and the Tethyan subfamily Passendorferiinae Meléndez: origin and palaeobiogeography[/b] Abstract   PDF
Guillermo MELENDEZ, François ATROPS, Julia BELLO, Wojciech BROCHWICZ-LEWIŃSKI, Carolina D’ARPA, Istvan FÖZY, Isabel PÉREZ-URRESTI, Javier RAMAJO, Leandro SEQUEIROS
 
Vol 10, No 1 (2012): Volume 10 News and Reviews – Session on the Jurassic System at the 2010, 2011 and 2012 annual meetings of the Geological Society of Japan Abstract   PDF
Atsushi MATSUOKA
 
Vol 12, No 2 (2014): Volume 12 Jurassic vertebrate bromalites of the western United States in the context of the global record Abstract   PDF
Adrian P. HUNT, Spencer G. LUKAS
 
Vol 13, No 2 (2015): Volume 13 News and Reviews – Jacques Thierry (1941–2014) Abstract   PDF
Pierre PELLENARD, Pascal NEIGE
 
Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 Paleogeografia pienińskiego basenu skałkowego: środkowojurajsko-wczesnokredowa ewolucja na podstawie badań paleomagnetycznych sekwencji Kamenca (Ukraina Zakarpacka) Abstract   PDF
Marek LEWANDOWSKI, Michał KROBICKI, Bronisław Andrzej MATYJA, Andrzej WIERZBOWSKI
 
Vol 2, No 1 (2004): Volume 2 Biostratigraphy and the Mid-Jurassic environment from the Ogrodzieniec quarry Abstract   PDF
Marcin BARSKI BARSKI, Krzysztof DEMBICZ, Tomasz PRASZKIER
 
Vol 3, No 1 (2005): Volume 3 Behavioural palaeobiology and taphonomy of the Late Jurassic calcareous sponge Elasmostoma fomes W. Müller, 1984 Abstract   PDF
Andrzej RADWAŃSKI
 
Vol 6, No 1 (2008): Volume 6 Oxfordian biofacies and palaeoenvironments of Saudi Arabia Abstract   PDF
Geraint HUGHES, Mokhtar AL-KHALED, Osman VAROL
 
Vol 8, No 1 (2010): Volume 8 Report on the 8th International Congress on the Jurassic System Shehong of Suining, Sichuan, China, August 2010 Abstract   PDF
Nicol MORTON
 
Vol 12, No 1 (2014): Volume 12 Preface Abstract   PDF
Andrzej WIERZBOWSKI
 
Vol 14, No 1 (2016): Volume 14 On the typological basis of Perisphinctes Waagen, 1869 and the leading modern ammonite superfamily Perisphinctoidea Steinmann, 1890 Abstract   PDF
John CALLOMON, John WRIGHT
 
Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 Weryfikacja stratygrafii utworów wyższej górnej jury i niższej dolnej kredy w środkowej części przedgórza Karpat w świetle nowych danych mikropaleontologicznych Abstract   PDF
Andrzej URBANIEC, Barbara ŚWIETLIK
 
Vol 2, No 1 (2004): Volume 2 Rozwój paleotektoniczny niecki miechowskiej na tle basenu jurajskiego bruzdy śródpolskiej Abstract   PDF
Zbigniew ZŁONKIEWICZ
 
Vol 3, No 1 (2005): Volume 3 Skład izotopowy Pb w wapieniach oksfordzkich jury śląsko-krakowskiej a złoża Zn-Pb Abstract   PDF
Katarzyna JACHER-ŚLIWCZYŃSKA, Marek MICHALIK, Jens SCHNEIDER
 
Vol 7, No 1 (2009): Volume 7 Sinemurian to lowermost Toarcian ammonites of the Brescian Prealps (Southern Alps, Italy): preliminary biostratigraphical framework and correlations Abstract
Christian MEISTER, Paolo SCHIROLLI, Jean-Louis DOMMERGUES
 
Vol 10, No 1 (2012): Volume 10 The stratigraphy and palaeogeographic position of the Jurassic successions of the Priborzhavske-Perechin Zone in the Pieniny Klippen Belt of the Transcarpathian Ukraine Abstract   PDF
Andrzej WIERZBOWSKI, Michał KROBICKI, Bronisław A. MATYJA
 
Vol 12, No 2 (2014): Volume 12 Major publications of Maureen B. Steiner Abstract   PDF
Maureen STEINER
 
Vol 13, No 1 (2015): Volume 13 News and Reviews – An overview of Yellow Limestone deposits of the Jaisalmer Basin, Rajasthan, India Abstract   PDF
Neeraj SRIVASTAVE, Tribhuvan RANAWAT
 
Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 Korelacja systemów depozycyjnych górnej jury i beriasu południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy Abstract   PDF
Jacek GUTOWSKI, Igor POPADIUK, Barbara OLSZEWSKA
 
Vol 3, No 1 (2005): Volume 3 Jurassic planktonic foraminifera from Pieniny Klippen Belt and their taxonomic and phylogenetic importance (Carpathians, southern Poland) Abstract   PDF
Wendy HUDSON, Malcolm HART, Magdalena SIDORCZUK, Andrzej WIERZBOWSKI
 
Vol 4, No 1 (2006): Volume 4 Pliensbachian/Toarcian boundary: the proposed GSSP of Peniche (Portugal) Abstract   PDF
Serge ELMI
 
Vol 7, No 1 (2009): Volume 7 The Jurassic succession of Ras Sharwayn, South-Eastern Yemen Abstract   PDF
Milvio FAZZUOLI, Marco MORELLI, Giulio PAVIA, Khalid A. AL-THOUR, Maurizio CHIOCCHINI, Viviana REALE, Emma TADDEI
 
Vol 11, No 1 (2013): Volume 11 Life span and growth rate of Middle Jurassic mesohibolitid belemnites deduced from rostrum microincrements Abstract   PDF
Hubert WIERZBOWSKI
 
226 - 250 of 259 Items << < > >>