Section Details


Articles

 
Issue Title
 
Vol 12, No 1 (2014): Volume 12 Preface Abstract   PDF
Andrzej WIERZBOWSKI
 
Vol 14, No 1 (2016): Volume 14 On the typological basis of Perisphinctes Waagen, 1869 and the leading modern ammonite superfamily Perisphinctoidea Steinmann, 1890 Abstract   PDF
John CALLOMON, John WRIGHT
 
Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 Weryfikacja stratygrafii utworów wyższej górnej jury i niższej dolnej kredy w środkowej części przedgórza Karpat w świetle nowych danych mikropaleontologicznych Abstract   PDF
Andrzej URBANIEC, Barbara ŚWIETLIK
 
Vol 2, No 1 (2004): Volume 2 Rozwój paleotektoniczny niecki miechowskiej na tle basenu jurajskiego bruzdy śródpolskiej Abstract   PDF
Zbigniew ZŁONKIEWICZ
 
Vol 3, No 1 (2005): Volume 3 Skład izotopowy Pb w wapieniach oksfordzkich jury śląsko-krakowskiej a złoża Zn-Pb Abstract   PDF
Katarzyna JACHER-ŚLIWCZYŃSKA, Marek MICHALIK, Jens SCHNEIDER
 
Vol 7, No 1 (2009): Volume 7 Sinemurian to lowermost Toarcian ammonites of the Brescian Prealps (Southern Alps, Italy): preliminary biostratigraphical framework and correlations Abstract
Christian MEISTER, Paolo SCHIROLLI, Jean-Louis DOMMERGUES
 
Vol 10, No 1 (2012): Volume 10 The stratigraphy and palaeogeographic position of the Jurassic successions of the Priborzhavske-Perechin Zone in the Pieniny Klippen Belt of the Transcarpathian Ukraine Abstract   PDF
Andrzej WIERZBOWSKI, Michał KROBICKI, Bronisław A. MATYJA
 
Vol 12, No 2 (2014): Volume 12 Major publications of Maureen B. Steiner Abstract   PDF
Maureen STEINER
 
Vol 13, No 1 (2015): Volume 13 News and Reviews – An overview of Yellow Limestone deposits of the Jaisalmer Basin, Rajasthan, India Abstract   PDF
Neeraj SRIVASTAVE, Tribhuvan RANAWAT
 
251 - 259 of 259 Items << <