Author Details

UCHMAN, Alfred

  • Vol 3, No 1 (2005): Volume 3 - Articles
    Paleośrodowisko sedymentacji środkowojurajskich radiolarytów manganowych sukcesji braniskiej (pieniński pas skałkowy) w oparciu o analizę skamieniałości śladowych
    Abstract  PDF