Author Details

URBANIEC, Andrzej

  • Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 - Articles
    Weryfikacja stratygrafii utworów wyższej górnej jury i niższej dolnej kredy w środkowej części przedgórza Karpat w świetle nowych danych mikropaleontologicznych
    Abstract  PDF
  • Vol 3, No 1 (2005): Volume 3 - Articles
    Organic buildups recognized upon well and seismic data within the Upper Jurassic formations of the Carpathian foreland, Poland; perspectives for hydrocarbon exploration
    Abstract  PDF