Author Details

WRÓBEL, Grzegorz

  • Vol 2, No 1 (2004): Volume 2 - Articles
    Obraz zmienności facjalnej utworów oolitowych dolnego kimerydu północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich w świetle szczegółowej interpretacji danych geofizyki wiertniczej i sejsmiki refleksyjnej – wyniki wstępne
    Abstract  PDF