Author Details

SIEMIRADZKI, Józef

  • Vol 5, No 1 (2007): Volume 5 - Articles
    REPRINT of the first part, 18 volume, of “Pamiętnik Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie, issued by Akademia Umiejętności, Kraków 1891, entitled: Fauna kopalna warstw oxfordzkich i kimerydzkich w okręgu krakowskim i przyległych częściach Królestwa Polskiego. Głowonogi
    Abstract  PDF
  • Vol 5, No 1 (2007): Volume 5 - Articles
    REPRINT of the first part, 18 volume, of “Pamiętnik Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie, issued by Akademia Umiejętności, Kraków 1891, entitled: Fauna kopalna warstw oxfordzkich i kimerydzkich w okręgu krakowskim i przyległych częściach Królestwa Polskiego. Głowonogi
    Abstract  PDF