Author Details

LEWANDOWSKI, Marek

  • Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 - Articles
    Paleogeografia pienińskiego basenu skałkowego: środkowojurajsko-wczesnokredowa ewolucja na podstawie badań paleomagnetycznych sekwencji Kamenca (Ukraina Zakarpacka)
    Abstract  PDF
  • Vol 3, No 1 (2005): Volume 3 - Articles
    Pozycja paleogeograficzna osadów górnej jury pienińskiego pasa skałkowego: nowe dane paleomagnetyczne z obszaru Polski i Słowacji
    Abstract  PDF