Author Details

KRZYWIEC, Piotr

  • Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 - Articles
    Od ekstensji do inwersji – zapis aktywności północno-wschodniej brzeżnej strefy uskokowej świętokrzyskiego segmentu bruzdy śród polskiej w osadach jury górnej i kredy na podstawie interpretacji danych sejsmiki refleksyjnej
    Abstract  PDF