Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 18, No 2 (2020) The proposal of a GSSP for the Berriasian Stage (Cretaceous System): Part 2 Abstract   PDF
William A.P. Wimbledon, Daniela Reháková, Andrea Svobodová, Tiiu Elbra, Petr Schnabl, Petr Pruner, Krýstina Šifnerová, Šimon Kdýr, Camille Frau, Johann Schnyder, Bruno Galbrun, Lucie Vaňková, Oksana Dzyuba, Philip Copestake, Christopher O. Hunt, Alberto Riccardi, Terry P. Poulton, Luc G. Bulot, Luis De Lena
 
Vol 10, No 1 (2012): Volume 10 The stratigraphy and palaeogeographic position of the Jurassic successions of the Priborzhavske-Perechin Zone in the Pieniny Klippen Belt of the Transcarpathian Ukraine Abstract   PDF
Andrzej WIERZBOWSKI, Michał KROBICKI, Bronisław A. MATYJA
 
Vol 7, No 1 (2009): Volume 7 The succession of ammonites of the genus Amoeboceras in the Upper Oxfordian – Kimmeridgian of the Nordvik section in northern Siberia Abstract   PDF
Mikhail ROGOV, Andrzej WIERZBOWSKI
 
Vol 14, No 1 (2016): Volume 14 The Tithonian Chitinoidellidae and other microfossils from Owadów–Brzezinki quarry (central Poland) Abstract   PDF
Andrzej PSZCZÓŁKOWSKI
 
Vol 7, No 1 (2009): Volume 7 The Upper Sinemurian ammonite succession in the Sierra Madre Oriental (Mexico) Abstract   PDF
Christian MEISTER, Joachim BLAU, Jean-Louis DOMMERGUES, Rudolf SCHLATTER, Reinhard SCHMIDT-EFFING
 
Vol 6, No 1 (2008): Volume 6 The Whitmore Point Member of the Moenave Formation: Early Jurassic Dryland Lakes on the Colorado Plateau, Southwestern USA Abstract   PDF
Lawrence TANNER, Spencer LUKAS
 
Vol 13, No 1 (2015): Volume 13 Three-dimensional imaging of the Jurassic radiolarian Protunuma ? ochiensis Matsuoka: an experimental study using high-resolution X-ray micro-computed tomography Abstract   PDF
Naoto ISHIDA, Naoko KISHIMOTO, Atsushi MATSUOKA, Katsunori KIMOTO, Toshiyuki KURIHARA, Takashi YOSHINO
 
Vol 2, No 1 (2004): Volume 2 Tiered burrows of alpheid shrimps and their eco-taphonomic significance in the Oxfordian and Kimmeridgian of the Holy Cross Mountains Abstract   PDF
Urszula RADWAŃSKA, Andrzej RADWAŃSKI
 
Vol 16, No 1 (2018): Volume XVI Tithonian stratigraphy and ammonite fauna of the Vaca Muerta Formation in Mallín Quemado (Neuquén Basin, Argentina), with remarks on the Andean chronostratigraphy Abstract   PDF
Alberto C. GARRIDO
 
Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 Toarckie osady manganowe jednostki kriżniańskiej (Polskie Tatry Zachodnie): zapis podmorskiej aktywności hydrotermalnej Abstract   PDF
Renata JACH, Teresa DUDEK, Marcin BARSKI
 
Vol 14, No 1 (2016): Volume 14 Towards a consistent Oxfordian/Kimmeridgian global boundary: current state of knowledge Abstract   PDF
Andrzej WIERZBOWSKI, Francois ATROPS, Jacek GRABOWSKI, Mark HOUNSLOW, Bronisław MATYJA, Federico OLÓRIZ, Kevin PAGE, Horacio PARENT, Mikhail ROGOV, Günter SCHWEIGERT, Ana VILLASEÑOR, Hubert WIERZBOWSKI, John WRIGHT
 
Vol 13, No 1 (2015): Volume 13 Towards an integrated Jurassic biostratigraphy for eastern Greenland Abstract   PDF
Simon KELLY, F. GREGORY, William BRAHAM, Dominic STROGEN, Andrew WHITHAM
 
Vol 6, No 1 (2008): Volume 6 Trace fossils from the Lower Jurassic Ciechocinek Formation, SW Poland Abstract   PDF
Paulina LEONOWICZ
 
Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 Tyton i berias okolic Niżniowa nad Dniestrem – stratygrafia i wykształcenie facjalne Abstract   PDF
Jacek GUTOWSKI, Igor POPADIUK, Barbara OLSZEWSKA
 
Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 Wapienie pasiaste dolnego kimerydu Gór Świętokrzyskich: przykłady prolapsji, diastazy oraz systemu nor piętrowych Abstract   PDF
Andrzej RADWAŃSKI
 
Vol 12, No 1 (2014): Volume 12 Warsaw Remarks – Berriasian Progress Abstract   PDF
William WIMBLEDON
 
Vol 3, No 1 (2005): Volume 3 Warunki depozycji środkowojurajskich iłów rudonośnych z Ogrodzieńca (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) - wstępne wyniki badań geochemicznych Abstract   PDF
Patrycja SZCZEPANIK, Magdalena Witkowska, Zbigniew SAWŁOWICZ
 
Vol 17 (2019) We need a new GSSP for the base of the Jurassic System Abstract   PDF
Spencer G. Lucas, Karl Krainer, Lawrence H. Tanner, David G. Taylor
 
Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 Weryfikacja stratygrafii utworów wyższej górnej jury i niższej dolnej kredy w środkowej części przedgórza Karpat w świetle nowych danych mikropaleontologicznych Abstract   PDF
Andrzej URBANIEC, Barbara ŚWIETLIK
 
Vol 3, No 1 (2005): Volume 3 Wpływ warunków paleogeograficznych i paleoklimatycznych na skład mineralny iłów dolnojurajskich z południowej części basenu polskiego (zarys problemu). Abstract   PDF
Paweł BRAŃSKI
 
Vol 2, No 1 (2004): Volume 2 Współczesne oolity śródziemnomorskiego wybrzeża Egiptu – analogie do oolitów późnego oksfordu i wczesnego kimerydu obszaru świętokrzyskiego Abstract
Jacek GUTOWSKI
 
Vol 15, No 1 (2017): Volume XV Xenosphinctes n. gen. (Ataxioceratidae, Lithacoceratinae), a new rare ammonite genus from the Lower Tithonian (Hybonotum Zone) of SW Germany Abstract   PDF
Armin SCHREZINGER, Günter SCHWEIGERT
 
Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 Zmienność facjalna utworów keloweju obszaru krakowskiego – efekt zróżnicowanej morfologii podłoża czy tektoniki synsedymentacyjnej? Abstract   PDF
Mariusz HOFFMANN, Michał GRADZIŃSKI
 
Vol 3, No 1 (2005): Volume 3 Znaczenie gnilnych mikrośladów zachowanych na sklerotomach szkarłupni z batonu Gnaszyna Abstract   PDF
Andrzej BOCZAROWSKI
 
Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 Zróżnicowanie litofacjalne osadów keloweju w rejonie Zawiercia Abstract   PDF
Krzysztof DEMBICZ, Tomasz PRASZKIER
 
251 - 275 of 276 Items << < > >>