Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 17 (2019) We need a new GSSP for the base of the Jurassic System Abstract   PDF
Spencer G. Lucas, Karl Krainer, Lawrence H. Tanner, David G. Taylor
 
Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 Weryfikacja stratygrafii utworów wyższej górnej jury i niższej dolnej kredy w środkowej części przedgórza Karpat w świetle nowych danych mikropaleontologicznych Abstract   PDF
Andrzej URBANIEC, Barbara ŚWIETLIK
 
Vol 3, No 1 (2005): Volume 3 Wpływ warunków paleogeograficznych i paleoklimatycznych na skład mineralny iłów dolnojurajskich z południowej części basenu polskiego (zarys problemu). Abstract   PDF
Paweł BRAŃSKI
 
Vol 2, No 1 (2004): Volume 2 Współczesne oolity śródziemnomorskiego wybrzeża Egiptu – analogie do oolitów późnego oksfordu i wczesnego kimerydu obszaru świętokrzyskiego Abstract
Jacek GUTOWSKI
 
Vol 15, No 1 (2017): Volume XV Xenosphinctes n. gen. (Ataxioceratidae, Lithacoceratinae), a new rare ammonite genus from the Lower Tithonian (Hybonotum Zone) of SW Germany Abstract   PDF
Armin SCHREZINGER, Günter SCHWEIGERT
 
Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 Zmienność facjalna utworów keloweju obszaru krakowskiego – efekt zróżnicowanej morfologii podłoża czy tektoniki synsedymentacyjnej? Abstract   PDF
Mariusz HOFFMANN, Michał GRADZIŃSKI
 
Vol 3, No 1 (2005): Volume 3 Znaczenie gnilnych mikrośladów zachowanych na sklerotomach szkarłupni z batonu Gnaszyna Abstract   PDF
Andrzej BOCZAROWSKI
 
Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 Zróżnicowanie litofacjalne osadów keloweju w rejonie Zawiercia Abstract   PDF
Krzysztof DEMBICZ, Tomasz PRASZKIER
 
Vol 2, No 1 (2004): Volume 2 Żyły klastyczne w środkowojurajskich iłach rudonośnych – przejaw późnojurajskiej aktywności tektonicznej Abstract   PDF
Marcin BARSKI, Szymon OSTROWSKI
 
251 - 259 of 259 Items << <