Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 15, No 1 (2017): Volume XV Xenosphinctes n. gen. (Ataxioceratidae, Lithacoceratinae), a new rare ammonite genus from the Lower Tithonian (Hybonotum Zone) of SW Germany Abstract   PDF
Armin SCHREZINGER, Günter SCHWEIGERT
 
Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 Zmienność facjalna utworów keloweju obszaru krakowskiego – efekt zróżnicowanej morfologii podłoża czy tektoniki synsedymentacyjnej? Abstract   PDF
Mariusz HOFFMANN, Michał GRADZIŃSKI
 
Vol 3, No 1 (2005): Volume 3 Znaczenie gnilnych mikrośladów zachowanych na sklerotomach szkarłupni z batonu Gnaszyna Abstract   PDF
Andrzej BOCZAROWSKI
 
Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 Zróżnicowanie litofacjalne osadów keloweju w rejonie Zawiercia Abstract   PDF
Krzysztof DEMBICZ, Tomasz PRASZKIER
 
Vol 2, No 1 (2004): Volume 2 Żyły klastyczne w środkowojurajskich iłach rudonośnych – przejaw późnojurajskiej aktywności tektonicznej Abstract   PDF
Marcin BARSKI, Szymon OSTROWSKI
 
251 - 255 of 255 Items << <