Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 Siedlisko życia, miejsce pogrzebania oraz epibionty ramienionogów [i]Sellithyris subsella[/i] (Leymerie, 1846) z muszlowców dolnego kimerydu Małogoszcza Abstract   PDF
Urszula RADWAŃSKA, Andrzej RADWAŃSKI
 
Vol 7, No 1 (2009): Volume 7 Sinemurian to lowermost Toarcian ammonites of the Brescian Prealps (Southern Alps, Italy): preliminary biostratigraphical framework and correlations Abstract
Christian MEISTER, Paolo SCHIROLLI, Jean-Louis DOMMERGUES
 
Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 Skamieniałości śladowe w utworach jury środkowej regionu kujawskiego i ich znaczenie dla interpretacji paleośrodowiska Abstract   PDF
Anna FELDMAN-OLSZEWSKA
 
Vol 3, No 1 (2005): Volume 3 Skład izotopowy Pb w wapieniach oksfordzkich jury śląsko-krakowskiej a złoża Zn-Pb Abstract   PDF
Katarzyna JACHER-ŚLIWCZYŃSKA, Marek MICHALIK, Jens SCHNEIDER
 
Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 Skład izotopowy węgla a pochodzenie i diageneza wapieni mikrytowo-peloidowych oksfordu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Abstract   PDF
Hubert WIERZBOWSKI
 
Vol 2, No 1 (2004): Volume 2 Sołtyków, Poland – an unique palaeoecological record ot the Early Jurassic continental deposits Abstract   PDF
Grzegorz PIEŃKOWSKI
 
Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 Środkowojurajska (bajos) fosfatyzacja w pienińskim pasie skałkowym Abstract   PDF
Michał KROBICKI
 
Vol 6, No 1 (2008): Volume 6 Storm deposits: evidence of event sedimentation in the Bajocian of the Central High Atlas, Morocco Abstract   PDF
Abdellah AIT ADDI
 
Vol 2, No 1 (2004): Volume 2 Stratigraphic position of the Bajocian crinoidal limestones and their palaeogeographic significance in evolution of the Pieniny Klippen Basin Abstract   PDF
Michał KROBICKI, Andrzej WIERZBOWSKI
 
Vol 9, No 1 (2011): Volume 9 Stratigraphy and microfacies of the Jurassic and lowermost Cretaceous of the Veliky Kamenets section (Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Western Ukraine) Abstract   PDF
Daniela REHÁKOVÁ, Bronisław MATYJA, Andrzej WIERZBOWSKI, Jan SCHLÖGL, Michał KROBICKI, Marcin BARSKI
 
Vol 3, No 1 (2005): Volume 3 Stratygrafia izotopowa strontu wody morskiej w oksfordzie, próba kalibracji krzywej wiekowej Abstract   PDF
Hubert WIERZBOWSKI, Grzegorz ZIELIŃSKI
 
Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 Stratygrafia, mikrofacje i środowisko sedymentacji osadów keloweju z profilu Włodowic koło Zawiercia Abstract
Krzysztof DEMBICZ, Tomasz PRASZKIER
 
Vol 1, No 1 (2003): Volume 1 Stratygrafia sekwencyjna utworów dolnej i środkowej jury rejonu Częstochowy Abstract   PDF
Grzegorz PIEŃKOWSKI
 
Vol 3, No 1 (2005): Volume 3 Systematyka, przystosowanie do środowiska i tafonomia dolnojurajskiej flory z Odrowąża. Abstract   PDF
Maria BARBACKA, Elżbieta WCISŁO-LURANIEC, Jadwiga ZIAJA
 
Vol 2, No 1 (2004): Volume 2 Słowo wstępne Abstract   PDF
Komitet Organizacyjny Konferencji "JURASSICA IV"
 
Vol 5, No 1 (2007): Volume 5 Taxonomical revision of the perisphinctid ammonites of the Upper Jurassic (Plicatilis to Planula zones) described by Józef Siemiradzki (1891) from the Kraków Upland Abstract   PDF
Ewa GŁOWNIAK, Andrzej WIERZBOWSKI
 
Vol 11, No 1 (2013): Volume 11 Temporal facies and diagenetic evolution of the mixed siliciclastic-carbonate Jajiya Member (Callovian–Oxfordian), Jaisalmer Formation, West India Abstract   PDF
Ghulam Mohammad BHAT, Abul Hasnat Masood AHMAD
 
Vol 6, No 1 (2008): Volume 6 Tetrapod trace fossils from lowermost Jurassic strata of the Moenave Formation, northern Arizona, USA Abstract   PDF
Lawrence TANNER, Spencer LUKAS
 
Vol 7, No 1 (2009): Volume 7 The ammonite faunas of the Callovian-Oxfordian boundary interval in Europe and their relevance to the establishment of an Oxfordian GSSP Abstract   PDF
Kevin N. PAGE, Guillermo MELENDEZ, John K. WRIGHT
 
Vol 3, No 1 (2005): Volume 3 The ammonite-dinocyst subdivisions correlation at the Oxfordian/Kimmeridgian boundary in the Bartoszyce IG 1 and Kcynia IG IV cores from northern Poland Abstract   PDF
Marcin BARSKI, Bronisław MATYJA, Andrzej WIERZBOWSKI
 
Vol 18, No 1 (2020) The Bajocian to Kimmeridgian (Middle to Upper Jurassic) ammonite succession at Sentralbanken High (core 7533/3-U-1), Barents Sea, and its stratigraphical and palaeobiogeographical significance Abstract   PDF
Andrzej Wierzbowski, Morten Smelror
 
Vol 3, No 1 (2005): Volume 3 The Borinka unit (Male Karpaty Mts, Western Carpathians): sedimentary and tectonic model of a clastic-dominated, rift-related Jurassic halfgraben Abstract   PDF
Dusan PLESENKA
 
Vol 9, No 1 (2011): Volume 9 The Coleorrhyncha (Insecta: Hemiptera) of the European Jurassic, with a description of a new genus from the Toarcian of Luxembourg Abstract   PDF
Jacek SZWEDO
 
Vol 6, No 1 (2008): Volume 6 The conservation of Jurassic heritage in the UK – a critical review of the role of governmental organisations and their effectiveness Abstract   PDF
Kevin PAGE, William WIMBLEDON
 
Vol 12, No 1 (2014): Volume 12 The first Early Jurassic ammonite find in central Poland Abstract   PDF
Grzegorz PIEŃKOWSKI
 
201 - 225 of 259 Items << < > >>